เกี่ยวกับบริษัท

PPN PROFESSIONAL OPERATORS SERVICE

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด (ผู้แทนจำหน่ายและให้บริการ Unicarriers Forklift) ซึ่งดำเนินธุรกิจการบริหารคลังสินค้า ให้บริการเช่ารถฟอร์คลิฟท์พร้อมคนขับและหรือคนขับเพียงอย่างเดียว ในงานยกเคลื่อนย้ายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ Logistics และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ รวมถึงให้บริการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อบรมผู้ควบคุมรถฟอร์คลิฟท์เพื่อเสริมสร้างความชำนาญในการควบคุม ฝึกอบรมการปฏิบัติงานกับปั้นจั่นตามกฎหมาย (Crane) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จป.ระดับหัวหน้างาน บริหาร เทคนิค และคณะกรรมการฯ คปอ. โดยมีหลักสูตรครอบคลุมครบวงจร พร้อมออกวุฒิบัตรรับรองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดอบรม

IMG_0545

อบรมโฟล์คลิฟท์

เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากรถยก หรือ รถโฟล์คลิฟท์ (forklift truck) มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมต่างๆ

IMG_0995

อบรมเครน อบรมปั้นจั่น

หลักสูตรการอบรมอบรมเครน อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมายที่กระทรวงกำหนดเพื่อให้พนักงานผู้ทำงานร่วมกับปั้นจั่นปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้อง 

DSC_0052

อบรม (เจ้าหน้าที่ จป./คปอ.)

หน่วยฝึกอบรม จป. (อบรม จป. หัวหน้างาน บริหาร เทคนิค) คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และหลักสูตรเสริมความปลอดภัย

ทดสอบมาตรฐานเครื่องยนต์ ระยอง_๒๐๑๐๐๕_54

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ดำเนินการทดสอบที่ศูนย์กรุงเทพมหานคร และศูนย์จังหวัดระยอง พร้อมออกหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

บริการตรวจทดสอบรถยกใช้ก๊าซ LPG และเครน

บริการตรวจทดสอบรับรองรถยกใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง และ บริการ ตรวจสอบ ทดสอบเครน, ปั้นจั่น (Load Test เครน) ตามกฎกระทรวง

อัพเดทโปรแกรมอบรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาหลักสูตรให้ออกมาดีอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้องค์กรชั้นนำมากมายไว้วางใจให้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเสมอมา