การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15/01/2019
ภาพกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จ.ระยอง ประจำปี 2562
22/02/2019

งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออก บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบแก่ผู้ที่มาร่วมงาน อาทิ การแข่งขันผู้บังคับรถยก, การฝึกอบรมรถยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, กิจกรรมทดลองขับรถยกยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟต์ พร้อมร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยด้วยการ แจก Safety Poster เพื่อการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 หรือ Safety Week 2017 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา