คู่มือการตรวจความปลอดภัยในการทำงาน 2563
03/09/2020
รู้หรือไม่ การฝึกอบรมพนักงานขององค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200 % !!!
04/11/2020

วันที่ 2 ต.ค.63ที่ผ่านมา ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ PPN ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ สาขาอาชีพ พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตามใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯ เลขที่ รย 05/2558

ควบคุมการทดสอบฯโดย ผู้ทดสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับอนุญาต และมีเลข มฝร.
1. อ.พนม โนใหม่ จนท.วิชาการชำนาญการ สพร.17 ระยอง
2. อ.ไพฑูรย์ หันตุลา ผู้ทดสอบ มฝร.PPN
3. อ.ธนากร ทองแท้ ผู้ทดสอบ มฝร.PPN
4. อ.เอกนรินทร์ สิงห์ชา ผู้ทดสอบ มฝร.PPN

? สำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูล
☎️ Call: 083-074-7856,086-312-5036
? LINE@: https://line.me/ti/p/vfLPKK5vP9
? Website: www.ppntrainingservice.com