หลักสูตรใหม่ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
03/01/2020
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
29/06/2020

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2020 กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BJC Cellox โรงงานปราจีนบุรี โดยกลุ่มอาจารย์และพนักงาน PPN Training Service ได้นำต้นยางนาจำนวน 20 ต้น เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา ตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและประเทศไทยของเรา