กิจกรรมร่วมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
15/01/2019
ภาพและวีดีโอภายในงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2562
10/05/2019

กิจกรรมการแข่งขันขับโฟล์คลิฟท์ ชิงรางวัล

กิจกรรมโฟล์คลิฟท์โบว์ลิ่ง พร้อมของรางวัลมากมาย