การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
15/01/2019

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกไฟฟ้า ระดับ 1

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้า (Forklift truck) ขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1