“ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BJC Cellox
29/06/2020
แบบประเมินพฤติกรรม
03/07/2020

.
PPN Training Service ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และกรุณาไม่ปกปิดข้อมูลกรณีมีการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้าอบรม และผู้มาติดต่อภายในสำนักงานทุกท่าน

?สำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูล
☎️ Call: 083-074-7856,086-312-5036
? LINE@: https://line.me/ti/p/vfLPKK5vP9
? Website: www.ppntrainingservice.com