การทดสอบด้าน มาตรฐานฝีมือแรงงาน
21/11/2018
กิจกรรมร่วมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
15/01/2019

การจัดกิจกรรม ร่วมกับกรมพัฒฯ

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด และ พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ได้รับเกียรติให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานเคลื่อนย้ายสินค้า พร้อมทั้งได้จัดการอบรมการควบคุมรถยกในงานเปิดศูนย์ความร่วมมือ ฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช หรือ HISCA และยังได้เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมแรงงานรองรับระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ณ อีซี่พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

ในวันดังกล่าว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธการฝึกอบรมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมชมการสาธิตการควบคุมรถยูนิแคริเออร์โฟล์คลิฟท์ โดยมี อ.ณรงค์ฤทธิ์ เกษาพันธ์ รักษาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ

บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมกับ สำนักพัฒนาฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบำรุงรักษารถยกแบบเครื่องยนต์และไฟฟ้า (30 ชม.) ให้แก่ครูฝึกสาขาช่างยนต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 20 ท่าน เพื่อให้บุคลากรทุกท่านมีความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นกับระบบต่างๆ ของรถยกได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาฝีมือแรงงานและรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ได้ต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวบรรยายโดยทีมวิทยากร PPN POS จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์นิสสันฟอร์คลิฟต์ครบวงจร จังหวัดระยอง

บรรยากาศการจัดกิจกรรมในวัน มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ บริเวณลานน้ำพุ ด้านหน้าอาคารกระทรวงฯ

การฝึกอบรมสำหรับ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 12 จังหวัดสงขลา

การฝึกอบรมสำหรับ ผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ หรือเอกชน ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 4 จังหวัดราชบุรี

โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง หลักสูตรการยกระดับฝึมือ สาขาอาชีพ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

คุณสยาม ก้องภักดีสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าพบเพื่ออวยพรและแสดงความยินดีกับ หม่อมหลวง ปุณทริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นปลัดหญิงคนแรกของกระทรวงแรงงาน ณ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา