ภาพกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
08/08/2019
“ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BJC Cellox
29/06/2020

เปิดหลักสูตรใหม่ต้อนรับปี 2020 กับหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 3 ระดับ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (12 ชม.)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวเทคนิค (18 ชม.)
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (12 ชม.)
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (12 ชม.)

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัคร คลิกที่นี่