21/11/2018

การทดสอบด้าน มาตรฐานฝีมือแรงงาน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพพนักงานควบคุมเครื่องจักร รถยกไฟฟ้า ระดับ 1 การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้า (Forklift truck) ขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1
15/01/2019

การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

การจัดกิจกรรม ร่วมกับกรมพัฒฯ บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด และ พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส ได้รับเกียรติให้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในงานเคลื่อนย้ายสินค้า พร้อมทั้งได้จัดการอบรมการควบคุมรถยกในงานเปิดศูนย์ความร่วมมือ ฝึกอบรมทักษะอุตสาหกรรมเหมราช หรือ HISCA และยังได้เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมแรงงานรองรับระเบียบเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ณ อีซี่พลาซ่า 1 นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ในวันดังกล่าว พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธการฝึกอบรมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมชมการสาธิตการควบคุมรถยูนิแคริเออร์โฟล์คลิฟท์ โดยมี อ.ณรงค์ฤทธิ์ เกษาพันธ์ รักษาการ ผจก.ฝ่ายฝึกอบรม และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมกับ สำนักพัฒนาฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการฝึกอบรมในหลักสูตร การบำรุงรักษารถยกแบบเครื่องยนต์และไฟฟ้า (30 ชม.) ให้แก่ครูฝึกสาขาช […]
15/01/2019

กิจกรรมร่วมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งานสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยภาคตะวันออก บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบแก่ผู้ที่มาร่วมงาน อาทิ การแข่งขันผู้บังคับรถยก, การฝึกอบรมรถยกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ, กิจกรรมทดลองขับรถยกยูนิแคริเออร์ฟอร์คลิฟต์ พร้อมร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยด้วยการ แจก Safety Poster เพื่อการควบคุมรถยกอย่างปลอดภัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริษัท พี.พี.เอ็น. โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2560 หรือ Safety Week 2017 ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
22/02/2019

ภาพกิจกรรมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จ.ระยอง ประจำปี 2562

กิจกรรมการแข่งขันขับโฟล์คลิฟท์ ชิงรางวัล กิจกรรมโฟล์คลิฟท์โบว์ลิ่ง พร้อมของรางวัลมากมาย
08/08/2019

ภาพกิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือ รับรองที่ระบุ ชื่อ นามสกุล สาขา และระดับที่ผ่านการทดสอบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันในทักษะและฝีมือตามกฎหมาย จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ TS1 สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ ๑ TS2 สาขา พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ ๑ TS3 สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน ๑๐ ตันระดับ ๑
03/01/2020

หลักสูตรใหม่ อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

เปิดหลักสูตรใหม่ต้อนรับปี 2020 กับหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) 3 ระดับ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (12 ชม.) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวเทคนิค (18 ชม.) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (12 ชม.) หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (12 ชม.) สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัคร คลิกที่นี่
29/06/2020

“ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BJC Cellox

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 บริษัท พี.พี.เอ็น.โปรเฟสชั่นแนล โอเปอร์เรเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW Continuous 2020 กิจกรรม “ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา” ณ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด BJC Cellox โรงงานปราจีนบุรี โดยกลุ่มอาจารย์และพนักงาน PPN Training Service ได้นำต้นยางนาจำนวน 20 ต้น เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ใหญ่ ให้บ้านเรา ตามแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียวของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและประเทศไทยของเรา
29/06/2020

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

.PPN Training Service ปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และกรุณาไม่ปกปิดข้อมูลกรณีมีการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้าอบรม และผู้มาติดต่อภายในสำนักงานทุกท่าน ?สำรองที่นั่ง หรือสอบถามข้อมูล☎️ Call: 083-074-7856,086-312-5036? LINE@: https://line.me/ti/p/vfLPKK5vP9? Website: www.ppntrainingservice.com